Tankrengjøring

Det finnes tusenvis av store og små oljetanker rundt omkring i landet. Svært mange av disse tankene er nedgravd i bakken og det er derfor ofte dårlig kontroll med tankenes tilstand. Nedgravde ståltanker er utsatt for korrosjon, som igjen kan medføre lekkasjer med påfølgende forurensninger i grunnen.

 

Det er ikke uvanlig at det oppstår driftsproblemer med fyringsannlegg på grunn av bunnslam som har bygget seg opp over lang tid i tankene. En bør derfor foreta regelmessig rengjøring og kontroll av oljetanker. Norsk Spesialolje kan tilby faste priser som inkluderer alt fra kjøring til/fra kunden, arbeid med bil og nødvendig personell, mottaks- og behandlingsavgifter for avfall, miljøgebyr til Miljødirektoratet og rapportering til kommunen. På store prosjekter vil prisen bli fastsatt etter besiktigelse på stedet.

Oljeutskillere

Kontakt oss på 69 27 82 20

 
NSO Kambo

Kulpeveien 23

1538 Moss

Telefon: 69 27 82 20

E-mail: post@spesialolje.no
 
 

NSO Laboratoriet

Kulpeveien 23

1538 Moss

Telefon: 69 27 82 27

E-mail: post@spesialolje.no
 
 
NSO Grenland
Asdalstrand 295
3960 Stathelle
Telefon: 69 27 82 20
E-mail: post@spesialolje.no

Norsk spesialolje foretar renovering av olje- og bensinutskillere. Oljeutskillere skal renoveres regelmessig for at de ikke skal gå tette og for at olje og kjemikalier ikke skal gå til avløp og videre til offentlig nett. Olje og kjemikalier i avløpsnettet kan skape problemer for de kommunale renseanleggene. Norsk Spesialolje tilbyr sine kunder avtaler der vi tar oss av oppfølging og renovering av oljeutskillere til faste lave priser. Dette gjøres i henhold til myndighetenes krav til tømming og raporteres videre til kommunen.

Linker