top of page
Tankrengjøring

Det er ikke uvanlig at det oppstår driftsproblemer med fyringsannlegg på grunn av bunnslam som har bygget seg opp over lang tid i tankene. En bør derfor foreta regelmessig rengjøring og kontroll av oljetanker. Norsk Spesialolje kan tilby faste priser som inkluderer alt fra kjøring til/fra kunden, arbeid med bil og nødvendig personell, mottaks- og behandlingsavgifter for avfall, miljøgebyr til Miljødirektoratet og rapportering til kommunen. På store prosjekter vil prisen bli fastsatt etter besiktigelse på stedet.

Oljeutskillere

Norsk spesialolje foretar renovering av olje- og bensinutskillere. Oljeutskillere skal renoveres regelmessig for at de ikke skal gå tette og for at olje og kjemikalier ikke skal gå til avløp og videre til offentlig nett. Olje og kjemikalier i avløpsnettet kan skape problemer for de kommunale renseanleggene. Norsk Spesialolje tilbyr sine kunder avtaler der vi tar oss av oppfølging og renovering av oljeutskillere til faste lave priser. Dette gjøres i henhold til myndighetenes krav til tømming og raporteres videre til kommunen.

Kontakt oss på 45 87 10 80

NSO Årvoll

Årvollskogen 69
1529 Moss
Telefon: 45 87 10 80
E-mail: post@spesialolje.no

 

 

NSO Bamble

Herreveien 797

3962 Stathelle

Telefon: 97 53 83 98

E-mail: bamble@spesialolje.no

 

Laboratoriet NSO Bamble

Herreveien 797

3962 Stathelle

Telefon: 98 90 18 66

E-mail: bamble@spesialolje.no

Linker
bottom of page