top of page
Laboratoriet

Norsk Spesialolje AS har laboratorier både på anlegget i Bamble (Rafnes) og i Moss (Årvoll). Laboratoriene fungere som driftslaboratorier og har analyser for mottakskontroll som viktigste arbeidsområde. I tillegg er laboratoriet i Bamble et oppdragslaboratorium for eksterne kunder. 

 

Den kommersielle laboratorievirksomheten med akkreditert oppdragslaboratorium i hht. NS EN ISO-IEC 17025 er flyttet over fra laboratoriet i Moss (Kambo) til laboratoriet til anlegg Bamble fra 1. oktober 2019. 

 

Norsk Spesialolje har eget akkreditert laboratorium for å sikre kvaliteten på både inngående og utgående varestrøm. Laboratoriet er akkreditert (Test 027) i Norsk Akkreditering i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025. Akkrediteringen omfatter kjemisk analyse av oljen for bestemte parametere. Laboratoriet er godkjent av Miljødirektoratet til å utføre kvalitetsanalyser i forbindelse med refusjonsordningen for spillolje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratoriet tilbyr også analyser for eksterne kunder, både private bedrifter og offentlige myndigheter, og har spesialisert seg på miljøanalyser innenfor spillolje. Norsk Spesialolje har som målsetting at kunden skal få analyseresultatet senest 2 arbeidsdager etter at prøven er mottatt på laboratoriet. Spesielle oppdrag eller større prøve forsendelser trenger for øvrig lengre tid.

 

Akkrediterte analyser som utføres på oljeprøver er: Vanninnhold, flammepunkt, totalt og organisk klor (TX /TOX), svovel og PCB. 

 

Analyser som utføres for oljeprøver, men som ikke er akkreditert er: Bly, brennverdi, tetthet (egenvekt), viskositet og askeinnhold.

Kontakt oss på 45 87 10 80

NSO Årvoll

Årvollskogen 69
1529 Moss
Telefon: 45 87 10 80
E-mail: post@spesialolje.no

 

 

NSO Bamble

Herreveien 797

3962 Stathelle

Telefon: 97 53 83 98

E-mail: bamble@spesialolje.no

 

Laboratoriet NSO Bamble

Herreveien 797

3962 Stathelle

Telefon: 98 90 18 66

E-mail: lab@spesialolje.no

Linker
bottom of page