top of page
Oljeavfall

Norsk Spesialolje har Norges største behandlingsanlegg for spillolje. Oljeavfallet behandles ved vårt anlegg på Bamble. Etter behandlingen benyttes spilloljen som erstatning for tung fyringsolje i større industribedrifter eller som råstoff i re-raffineringsanlegg. I et re-raffineringsanlegg renses den brukte smøreoljen og en produserer baseolje som kan benyttes i ny smøreoljeproduksjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refusjonsberettiget spillolje er brukt smøreolje som det har vært betalt smøreoljeavgift for. Eksempelvis brukte motoroljer og hydraulikkoljer. Mye av smøreoljeavgiften som staten krever inn kommer tilbake til spilloljesystemet. Dette bidrar til at en kan få betalt for å levere refusjonsberettiget spillolje eller at en får hentet dette oljeavfallet gratis. Det er derfor viktig å holde refusjonsberettiget spillolje (brukte smøreoljer) adskilt fra annen spillolje.

Kontakt oss på 45 87 10 80

NSO Årvoll

Årvollskogen 69
1529 Moss
Telefon: 45 87 10 80
E-mail: post@spesialolje.no

 

 

NSO Bamble

Herreveien 797

3962 Stathelle

Telefon: 97 53 83 98

E-mail: bamble@spesialolje.no

 

Laboratoriet NSO Bamble

Herreveien 797

3962 Stathelle

Telefon: 98 90 18 66

E-mail: lab@spesialolje.no

Linker
bottom of page