top of page
Forurenset Vann

Norsk Spesialolje har spesialisert seg på behandling av forurenset vann. Mye av vannet som behandles kommer fra spillolje som samles inn, men det mottas og behandles også betydelige mengder vann som kommer fra industri, skip og offshorevirksomhet. I forbindelse med økt etterspørsel etter behandlingskapasitet for forurenset vann, besluttet selskapet i 2012 å bygge et nytt og moderne prosess- og tankanlegg i Bamble. Det nye anlegget i Bamble er bygget for å møte fremtidens krav innen miljø og sikkerhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosessanlegget består av destillasjon etterfulgt av kjemisk/biologisk behandling. Norsk Spesialolje fokuserer først og fremst på ”komplisert” vann som trenger en behandling utover vanlig kjemi/biologi før det er tilstrekkelig renset. Mange års erfaring har vist oss at den beste behandlingen for slikt ”komplisert” vann er destillasjon. Destillasjon er imidlertid energikrevende, og er derfor ofte en kostbar prosess. Lokaliseringen i Bamble gjør at Norsk Spesialolje kan nyttiggjøre seg av spillvarme fra nærliggende industri (Ineos) som energikilde i inndampingsprosessen. På denne måten vil energikostnaden bli betydelig redusert i forhold til å bruke strøm eller damp produsert fra olje. Bruk av spillvarme som energikilde er også miljømessig en riktig vei å gå, noe som har gjort at Enova også har bidratt økonomisk i det nye anlegget.

 

NSO Bamble stod ferdig i 2014 med et tankanlegg med en lagerkapasiteten på 16 500 m3. Økt etterspørsel og behov for større tankvolum førte til utbygging for tankanlegget til NSO i Bamble. I 2019 ble 7 nye tanker tatt i bruk. Etter utbygging er den totale tankkapasiteten for anlegget på 29 110 m3 

Kontakt oss på 45 87 10 80

NSO Årvoll

Årvollskogen 69
1529 Moss
Telefon: 45 87 10 80
E-mail: post@spesialolje.no

 

 

NSO Bamble

Herreveien 797

3962 Stathelle

Telefon: 97 53 83 98

E-mail: bamble@spesialolje.no

 

Laboratoriet NSO Bamble

Herreveien 797

3962 Stathelle

Telefon: 98 90 18 66

E-mail: lab@spesialolje.no

Linker
bottom of page