Oljeavfall

 

Norsk Spesialolje AS har Norges største behandlingsanlegg for spillolje på Kambo. Ferdigbehandlet spillolje blir brukt som erstatning for tung fyringsolje I større industribedrifter eller som råstoff ved produksjon av smørolje.  

Forurenset Vann

 

Norsk Spesialolje er spesialister på behandling av forurenset vann. Vannet som behandles kommer enten fra spillolje som samles inn, offshore, landbasert industri eller fra andre kilder. 

Laboratoriet

 

Norsk Spesialolje har eget driftslaboratorium for analyse av spillolje og forurenset vann. Laboratoriet er akkreditert for en rekke aktuelle parametere. Laboratoriet utfører også analyser for eksterne kunder.

Service

 

I tillegg til behandling av spillolje og forurenset vann, har NSO tankbiler og vakuumbiler som utfører tankrengjøring, tømmer oljeutskillere  og henter spillolje på Østlandet i samarbeid med Thorvaldsen Transport AS.

Om Norsk Spesialolje AS

Norsk Spesialolje AS (NSO) ble stiftet i 1986. Selskapet har siden den gang utviklet seg til å bli landets ledende selskap innen mottak og behandling av spillolje og oljeforurenset vann. NSO har siden oppstarten drevet mottak og behandlingsanlegg på Kambo i Moss. Her mottar og behandler NSO størstedelen av spilloljen som samles inn i Norge i dag. Høsten 2014 åpnet selskapets nye anlegg i Grenland. Her har NSO investert over 200 mill. kroner i et topp moderne anlegg for mottak og behandling av spillolje og oljeforurenset vann. Med det nye anlegget øker selskapet sin vannbehandlingskapasitet fra 15.000 til 50.000 m3 pr år. I tillegg økes tankkapasiteten med 17.000 m3.

 

NSO har eget akkreditert laboratorium for å sikre kvaliteten på både inngående og utgående varestrøm. Laboratoriet tilbyr også eksterne laboratorietjenester innen spillolje og forurenset vann.

Kontakt oss på 69 27 82 20

 
NSO Kambo

Kulpeveien 23

1538 Moss

Telefon: 69 27 82 20

E-mail: post@spesialolje.no
 
 

NSO Laboratoriet

Kulpeveien 23

1538 Moss

Telefon: 69 27 82 27

E-mail: post@spesialolje.no
 
 
NSO Grenland
Asdalstrand 295
3960 Stathelle
Telefon: 69 27 82 20
E-mail: post@spesialolje.no
Linker
Anlegget i Grenland

Flyfoto av anlegget i Grenland