top of page

Kontakt oss på 45 87 10 80

Oljeavfall

 

Norsk Spesialolje AS har Norges største behandlingsanlegg for spillolje i Bamble, i tillegg til et mottaksanlegg på Årvollskogen i Moss. Ferdigbehandlet spillolje blir brukt som erstatning for tung fyringsolje I større industribedrifter eller som råstoff ved produksjon av smørolje.  

Forurenset Vann

 

Norsk Spesialolje er spesialister på behandling av forurenset vann. Vannet som behandles kommer enten fra spillolje som samles inn, offshore, landbasert industri eller fra andre kilder. 

Laboratoriet

 

Norsk Spesialolje har eget driftslaboratorium for analyse av spillolje og forurenset vann. Laboratoriet er akkreditert for en rekke aktuelle parametere. Laboratoriet utfører også analyser for eksterne kunder.

Bilavdeling

 

I tillegg til behandling av spillolje og forurenset vann, har NSO tankbiler og vakuumbiler som utfører tankrengjøring, tømmer oljeutskillere  og henter spillolje på Østlandet i samarbeid med Thorvaldsen Transport AS.

Om Norsk Spesialolje AS

Norsk Spesialolje AS (NSO) ble stiftet i 1986. Selskapet har siden den gang utviklet seg til å bli landets ledende selskap innen mottak og behandling av spillolje og oljeforurenset vann.

Norsk Spesialolje AS (NSO) er et selskap innenfor det norske systemet for farlig avfall. Avdelingene Norsk Spesialolje AS avd. Årvoll og avd. Bamble er heleide datterselskaper av NSO AS, som har administrasjon i Oslo. Norsk Spesialolje AS etablerte seg på Kambo i 1984, på et tankanlegg der som opprinnelig ble bygget i 1962. Anlegget på Kambo har vært store på mottak og behandling av spillolje, men også andre typer farlig avfall som forurenset vann og glycol. Anlegget i Bamble hadde oppstart i desember 2014, og for dette anlegget er mottak og behandling av forurenset vann viktigste prosess. Også her mottas og behandles spillolje. 

 

Anlegget på Kambo ble i 2020 avviklet og tomta til anlegget er i sin helhet gjort om til boligformål. Tanker / utstyr, arbeidsstab og bilparken, er overføt til det nye anlegg i Mossedistriktet; Norsk Spesialolje AS avd. Årvoll. Anlegget på Årvoll ble tatt i bruk i oktober 2019. 

Norsk Spesialolje AS avd. Årvoll er et mindre tankanlegg med en tankkapasitet på 2050 m3, 
På dette anlegget gjennomføres mottak og mellomlagring av spillolje, også refusjonsolje, glycol, forurenset vann og væske med lavt flammepunkt (som eks. bensin) med mottakskontroll. Mottatt avfall gjennomgår bulking / omemballering etterfulgt av videresending til godkjente og hensiktsmessige nedstrømsløsninger. 

Behandling av olje og behandling av vann for Norsk Spesialolje AS vil med avvikling av anlegget på Kambo skje på anlegget i Bamble.

På anlegget til Norsk Spesialolje AS avd. Årvoll er det oppført et større slammottak for sand fra oljeutskillere og sandfang. Mottatt sand fra oljeutskillere og sandfang skal avvannes på anlegget på Årvoll før videresending. 

Norsk Spesialolje AS har laboratorier både på anlegget i Bamble og på Årvoll. Laboratoriene fungere som driftslaboratorier og har mottakskontroll som viktigste arbeidsområde. I tillegg er laboratoriet i Bamble et oppdragslaboratorium for eksterne kunder, og dette laboratoriet er akkreditert i Norsk Akkreditering i hht. NS EN ISO-IEC 17025. 

Norsk Spesialolje AS har en bilavdeling som består av vakuum- og tankbiler for tjenester i markedet (tømming og rengjøring av oljeutskillere og sandfang, tankrengjøring etc). 

Norsk Spesialolje AS fokuserer på å utføre mottak og behandling med høy kvalitet, høyt miljøfokus, fokus på HMS og med god fagkompetanse. 

 

Åpenhetsloven:

Åpenhetsloven skal fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

 

Norsk Spesialolje AS forplikter seg til å opprettholde og fremme menneskerettigheter i tråd med Åpenhetsloven.

 

Våre leverandører som er omfattet av åpenhetsloven plikter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og redegjøre for disse. De skal kunne kartlegge og dokumenter etterlevelsen av retningslinjene i hele verdikjeden.

NSO Årvoll

Årvollskogen 69
1529 Moss
Telefon: 45 87 10 80
E-mail: post@spesialolje.no

 

 

NSO Bamble

Herreveien 797

3962 Stathelle

Telefon: 97 53 83 98

E-mail: bamble@spesialolje.no

 

Laboratoriet NSO Bamble

Herreveien 797

3962 Stathelle

Telefon: 98 90 18 66

E-mail: lab@spesialolje.no

Linker
bottom of page