Oljeavfall

Norsk Spesialolje har Norges største behandlingsanlegg for spillolje. Oljeavfallet behandles ved våre anlegg på Kambo og i Grenland. Etter behandlingen benyttes spilloljen som erstatning for tung fyringsolje i større industribedrifter eller som råstoff i re-raffineringsanlegg. I et re-raffineringsanlegg renses den brukte smøreoljen og en produserer baseolje som kan benyttes i ny smøreoljeproduksjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refusjonsberettiget spillolje er brukt smøreolje som det har vært betalt smøreoljeavgift for. Eksempelvis brukte motoroljer og hydraulikkoljer. Mye av smøreoljeavgiften som staten krever inn kommer tilbake til spilloljesystemet. Dette bidrar til at en kan få betalt for å levere refusjonsberettiget spillolje eller at en får hentet dette oljeavfallet gratis. Det er derfor viktig å holde refusjonsberettiget spillolje (brukte smøreoljer) adskilt fra annen spillolje.

 

(Les mer om refusjonsordningen her)

Kontakt oss på 69 27 82 20

 
NSO Kambo

Kulpeveien 23

1538 Moss

Telefon: 69 27 82 20

E-mail: post@spesialolje.no
 
 

NSO Laboratoriet

Kulpeveien 23

1538 Moss

Telefon: 69 27 82 27

E-mail: post@spesialolje.no
 
 
NSO Grenland
Asdalstrand 295
3960 Stathelle
Telefon: 69 27 82 20
E-mail: post@spesialolje.no
Linker
Optimized-'Pumpehus' - 0641.jpg