Laboratoriet

Norsk Spesialolje har eget akkreditert laboratorium for å sikre kvaliteten på både inngående og utgående varestrøm. Laboratoriet er akkreditert (Test 027) i Norsk Akkreditering i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025. Akkrediteringen omfatter kjemisk analyse av oljen for bestemte parametere. Laboratoriet er godkjent av Miljødirektoratet til å utføre kvalitetsanalyser i forbindelse med refusjonsordningen for spillolje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratoriet tilbyr også analyser for eksterne kunder, både private bedrifter og offentlige myndigheter, og har spesialisert seg på miljøanalyser innenfor spillolje. Norsk Spesialolje har som målsetting at kunden skal få analyseresultatet senest 24 timer etter at prøven er mottatt på laboratoriet. Spesielle oppdrag eller større prøve forsendelser trenger for øvrig lengre tid.

 

Akkrediterte analyser som utføres på oljeprøver er: Vanninnhold, flammepunkt, totalt halogen (TX, totalt organisk halogen (TOX), bly, svovel og PCB. Øvrige akkrediterte analyser er olje i vann og oljeinnhold i sedimenter. For avløpsvann fra olje- og bensinutskillere krever forskriften at oljeinnhold skal analyseres.

 

Analyser som utføres for oljeprøver, men som ikke er akkreditert er: brennverdi, tetthet (egenvekt), viskositet og askeinnhold. 

Kontakt oss på 69 27 82 20

 
NSO Kambo

Kulpeveien 23

1538 Moss

Telefon: 69 27 82 20

E-mail: post@spesialolje.no
 
 

NSO Laboratoriet

Kulpeveien 23

1538 Moss

Telefon: 69 27 82 27

E-mail: post@spesialolje.no
 
 
NSO Grenland
Asdalstrand 295
3960 Stathelle
Telefon: 69 27 82 20
E-mail: post@spesialolje.no
Linker