Forurenset Vann

Norsk Spesialolje har spesialisert seg på behandling av forurenset vann. Mye av vannet som behandles kommer fra spillolje som samles inn, men det mottas og behandles også betydelige mengder vann som kommer fra industri, skip og offshorevirksomhet. I forbindelse med økt etterspørsel etter behandlingskapasitet for forurenset vann, besluttet selskapet i 2012 å bygge et nytt og moderne prosess- og tankanlegg i Grenland. Dette anlegget startet driften høsten 2014. Anlegget har ved oppstarten en tankkapasitet på 17.000 m3 og kan behandle ca 35.000 m3 forurenset vann pr år. Det nye anlegget i Grenland er bygget for å møte fremtidens krav innen miljø og sikkerhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosessanlegget består av destillasjon etterfulgt av kjemisk/biologisk behandling. Norsk Spesialolje fokuserer først og fremst på ”komplisert” vann som trenger en behandling utover vanlig kjemi/biologi før det er tilstrekkelig renset. Mange års erfaring har vist oss at den beste behandlingen for slikt ”komplisert” vann er destillasjon. Destillasjon er imidlertid energikrevende, og er derfor ofte en kostbar prosess. Lokaliseringen i Grenland gjør at Norsk Spesialolje kan nyttiggjøre seg av spillvarme fra nærliggende industri (Ineos) som energikilde i inndampingsprosessen. På denne måten vil energikostnaden bli betydelig redusert i forhold til å bruke strøm eller damp produsert fra olje. Bruk av spillvarme som energikilde er også miljømessig en riktig vei å gå, noe som har gjort at Enova også har bidratt økonomisk i det nye anlegget.

 

Norsk Spesialolje forventer økt etterspørsel etter behandlingskapasitet for forurenset vann og har  satt av plass i prosessbygget til å øke inndampingskapasiteten med ytterligere 35.000 m3 pr år,  samt å øke tanklagringskapasiteten med 13.000 m3 i neste byggetrinn.

Kontakt oss på 69 27 82 20

 
NSO Kambo

Kulpeveien 23

1538 Moss

Telefon: 69 27 82 20

E-mail: post@spesialolje.no
 
 

NSO Laboratoriet

Kulpeveien 23

1538 Moss

Telefon: 69 27 82 27

E-mail: post@spesialolje.no
 
 
NSO Grenland
Asdalstrand 295
3960 Stathelle
Telefon: 69 27 82 20
E-mail: post@spesialolje.no
Linker